bestyrelsen

Konstituering efter generalforsamling

I konstitueringsprocessen blev fordelingen af bestyrelsens poster som følger:


informationer & download

genkend din bestyrelse = 5 + 1

 • else Formand Else Goldmann.
  Du kan kontakte Else hvis det er noget der vedrører vores andelsboligforeningen.
  Telefon: 8684 7054
 • tove Kasserer Inger Lise Nielsen.
  Kontakt Inger Lise hvis du vil spørge til vores økonomi i andelsboligforeningen.
  Telefon: 2127 5476
 • Aage Sekretær Aage Sarto.
  Skriver protokollat for bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og andre møder.
  Telefon: 4168 1238
 • Annie Medlem Annie Nielsen
  Fungerer som medlem i bestyrelsen, og træder til i diverse situationer.

  Telefon: 2890 0761
 • Birgit Suppleant Birgit Hansen.
  Overtager som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen hvis et medlem forlader os.
  Telefon: - - - -  - - - -
 • Ekstern Revisor Martin Husted.
  Deltager når årsregnskabet eller budgetlægningen skal behandles.
  Telefon: 8724 3104